අවන්හලකට පහර දුන් ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී අත්අඩංගුවට

බියගම බන්ඩාර වත්ත ප්‍රදේශයේ අවන්හලකට පහර දී අලාභහානි සිදු කර එහි කළමනාකරුට මරණීය තර්ජනය කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් බියගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය කියයි

මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශ්වයෙන්ම බියගම පොලිසියට පැමිණිලි ලැබී ඇති බවද පොලිසිය සඳහන් කරයි

Related posts

Leave a Comment