කොරෝනා ප්‍රතිදේහ සහිතව උපත ලැබූ ලොව පළමු දරුවා අමෙරිකාවේදී උපත ලබා තිබෙනවා.

කොරෝනා ප්‍රතිදේහ සහිතව උපත ලැබූ ලොව පළමු දරුවා අමෙරිකාවේදී උපත ලබා තිබෙනවා.

අමෙරිකාවේ ෆ්ලොරිඩා ප්‍රාන්තයේදී මෙම දරුවා උපත ලබා තිබෙනවා.

දරුවාගේ මව ගර්භානීයව සිටින අවස්තාවේදී කොරෝනා වෛරසයට එරෙහි එන්නත ලබාගෙන තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment