ලක්ෂ අටකට කොරෝනා එන්නත් ලබා දී අවසන්

කොරෝනා ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් 806,448 ක ප්‍රමාණයක් පුද්ගලයන් සඳහා එන්නත් කර ඇතැයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සඳහන් කරයි.

එම මධ්‍යස්ථානය අද 18 පෙරවරුවේ නිකුත් කළ නවතම වාර්ථාවට අනුව මෙම දත්තයන් වාර්තා වෙයි.

ඊයේ 17 පුද්ගලයන් 9,657 දෙනෙකු සඳහා කෝවිඩ් ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත්කරනය සිදුකර ඇති අතර, ඉකුත් 16 වැනි දා එන්නත් 12,292 සහ 15 වැනිදා එන්නත් 11,489 ක් වශයෙන් ලබා දී ඇතැයිද එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

මෙම එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන ආරම්භ වූයේ ඉකුත් ජනවාරි මස 29 දා ය.

Related posts

Leave a Comment