සිංහරාජය අවට පෞද්ගලික ඉඩම් හෙක්ටයාර් 400ක් රජයට පවරා ගනී

සිංහරාජ වනාන්තරය අවට පෞද්ගලික ඉඩම් හෙක්ටයාර් 400ක් කඩිනමින් රජයට පවරා ගැනීමට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ. සිංහරාජ වනාන්තරය අවට දැනට වන ගහනය පවතින මේ පෞද්ගලික ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම පවතින නියමිත ක්‍රමවේදයන් අනුව කරන බව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, වන සංරක්ෂක නිශාන්ත එදිරිසිංහ මහතා දිනමිණට ඊයේ (18) පැවසීය. ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව, මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු ආයතන ගණනාවක් එක්ව මේ සඳහා කටයුතු කළ යුතු බවද හෙතෙම පැවසීය. මේ ඉඩම්වල වන ගහනය පැවතියද ඒවා පෞද්ගලික ඉඩම් වන බැවින් සංරක්ෂණ ආඥා පනත අනුව ඒවායේ සිදුවන වන විනාශයන් වැළැක්වීමට දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රතිපාදන නොමැති බවද කීවේය.

මේ ඉඩම් පවරා ගැනීමත් සමඟ සිංහරාජ ලෝක උරුම වනාන්තරයේ ආරක්ෂාව තව දුරටත් තහවුරු වන බවත් මේ වන විට එම ව්‍යාපෘතිය මඟින් ඉඩම් අත්පත් කර ගනිමින් පවතින බවත් ඒ මහතා කියා සිටියේය.

Related posts

Leave a Comment