රට ස්වයංපෝෂිත කිරීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් අනුරපුරින් ඇරඹීමට පියවර ඇමැති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ

සත්ත්ව නිෂ්පාදන සහ බඩඉරිඟුවලින් රට ස්වයංපෝෂිත කිරීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ කිරීමට කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජීවන තත්ත්වය නඟාසිටුවීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කෘෂිකර්ම නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය (SAPP – කුඩා ව්‍යාපාර හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන) පියවර ගෙන ඇත.

ගම් කුකුළන් ඇති කිරීමට මේ යටතේ රුපියල් මිලියන 78ක ආධාර පවුල් 500කට පිරිනැමෙන අතර, සත්ත්ව නිෂ්පාදන සිදු කිරීමට, අලෙවි කිරීමට අවශ්‍ය උපදේශනය සහ තාක්ෂණය ද මේ යටතේ පිරිනැමේ.

ඉදිරියේදී රජරට බඩඉරිඟු ගොවීන් 5000ක් නඟාසිටුවීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, ආනයනය නතර කර නවීන තාක්ෂණය, නවීන යන්ත්‍ර සූත්‍ර, 50%ක බීජ සහනාධාර ඇතුළු රජයේ ආධාර යටතේ දේශීය ගොවියාට හොඳ මිලක් සාදා දී බඩඉරිඟුවලින් රට ස්වයංපෝෂිත කිරීමට කටයුතු සකස් කරනු ලැබේ.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කරන ලද නිරීක්ෂණ චාරිකාවකින් පසු කරන ලද සාකාච්ඡාවකින් අනතුරුව ඇමැතිවරයා මේ තීරණ ගෙන ඇත.

ගොවියාට සියලු පහසුකම් රජය දෙන අතර, වගා කොට රටේ ජාතික නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමේ කාර්යය ගොවියා විසින් සිදු කළ යුතු බවත්, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මිලදී ගැනීමේදී ගොවියාගේ ඉල්ලීමට අනුව එය සිදු කරන ලෙසත් ඇමැතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය.

මේ යටතේ දිවයිනේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල ගොවීන් 7000කට ද ආධාර පිරිනැමෙන අතර, බීජවල ගැටලු, කුඩා වාරි ගැටලු, ඇළ මාර්ග ගැටලු, බැංකු ණය ගැනීමේ දුෂ්කරතා ආදී ගොවි සංගම් නියෝජිතයන් ඉදිරිපත් කරන ගැටලු සියල්ල අදාළ ආයතන සම්බන්ධීකරණය කරමින් විසඳුම් දෙනු ලැබීය.

ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයකට එක බැගින් වැව්වල පාසි ඉවත් කිරීමේ යන්ත්‍ර දෙන බව ද, රුපියල් මිලියන 09ක වියදමින් වියළීමේ යන්ත්‍ර 02ක් දීමට ද ඇමතිවරයා මෙහිදී තීරණය කළේය.

Related posts

Leave a Comment