ලංකාව, කොවිඩ් ආසාදිතයින්ගෙන් චීනය පසුකරයි

ලංකාවේ කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව චීනයේ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව පසුකර ගොස් තිබේ. ලංකාවේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 90200ක් වාර්තා වන අතර චීනයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 90106 වේ. නමුත් වැඩිම කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ චීනයෙන් ය. චීනයෙ කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 4636ක් වන අතර චීනයේ මරණ සංඛ්‍යාව 546කි.

චීනයේ පළමුවෙන් ආසාදිතයන් වාර්තා වුවත් ඊට ප්‍රථමව වෙනත් රටවලින් ද කොවිඩ් 19 වෛරසය හමුවී තිබේ. වෛරසය ආරම්භ වූ නිශ්චිත ස්ථානය පිළිබඳව මේ වන විටත් පරීක්ෂණ පවත්වයි.

Related posts

Leave a Comment