කෙසෙල් ගෙඩියක් නිසා පුද්ගලයෙක් ජීවිතක්ෂයට

කෙසෙල් ගෙඩියක මිල වැඩිබව පවසමින් පාරිභෝගිකයෙකු හෝටල් සේවකයෙකුට එල්ල කළ බෝතල් පහරකින් එහි සේවකයෙකු මරණයට පත්වීමේ පුවතක් වාර්තා වනවා. ඒ කුරුණෑගල පැරකුම්බා වීදියේ හෝටලයක් තුළදී. පාරිභෝගිකයෙකුට වෙළෙඳ සැල් හිමියා පවසා ඇත්තේ එහි මිල රුපියල් 30ක් බවයි. අදාළ පුද්ගලයා හෝටල් හිමියා සහ සේවකයින් සමඟ බහින්බස් වීමක් ඇති කර ගෙන තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment