කළුතරට ජල කප්පාදුවක්

හෙට (24) පෙරවරු 8.00 සිට පැය 18ක ජල කප්පාදුවක් කළුතර ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට  සිදු කෙරෙන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි 

Related posts

Leave a Comment