ජනමාධ්‍ය සඳහා ස්වයං වාරනණයක් ඇති කර ගත යුත්තේ ජනමාධ්‍ය විසින්මයි

ආණ්ඩුවකට හෝ දේශපාලනඥයකුට හෝ ජනමාධ්‍යවල හඬ වැසීමට කටයුතු කළ නොහැකි බවත් ජනමාධ්‍ය සඳහා ස්වයංවරණ ඇති කර ගත යුත්තේ ජනමාධ්‍ය විසින් බවත්, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය. කවුරුන් බලයේ සිටිය ද ජනමාධ්‍යයේ නිදහස නොමැති නම් ඒකාධිපතීත්වයක් සමාජයේ නිර්මාණය වන බව ද විපක්ෂ නායකවරයා සඳහන් කළේ ය.

සූරියවැව ප්‍රදේශයේ දී පැවති 59 වැනි විපක්ෂ නායක ජංගම සේවාව අමතමන් එතුමා වැඩිදුරටත් සදහන් කලේ කැළෑ කපන බහිරවයන් බිහි වී රටේ විශාල වන සංහාරයක් සිදු වන බව සැඟවීමට අපහසු කාරණයක් බවට පත්ව ඇති බවත් ය.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment