සංඝරාජ මාවතේ ගින්නක්

කොළඹ, පංචිකාවත්ත, සංඝරාජ මාවතේ ආහාර අලෙවි සැලක හටගත් ගින්නෙන් පුද්ගලයෙකු මියගොස් ඇති බව පොලීසිය ප්‍රකාශ කරයි

පොලිසිය සඳහන් කරන පරිදි ආපන ශාලාවේ මුළුතැන්ගෙයි ඇති වූ පිපිරීමක් හේතුවෙන් ගින්න හට ගෙන ඇත

Related posts

Leave a Comment