රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් V එන්නත මිල දී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

මෙම රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් V කොවිඩ් එන්නත් මිලියන හතක් මිල දී ගැනීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ. රුසියාවේ නිෂ්පාදිත “ස්පුට්නික් V“ එන්නත ශ්‍රී ලංකාව තුළ හදිසි භාවිතය සඳහා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය විසින් අනුමැතිය ලබාදෙන ලදි. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් මිලියන 14කට කොවිඩ් වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා එන්නත් ලබා දීම මෙම  එන්නත් තොගය මිළ දී ගැනීම ඔස්සේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය බලා පොරොත්තු වෙයි.

මේ සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 69.65ක් වැය වන බව වාර්තා වේ .

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment