අද ලෝක ක්‍ෂය රෝග දිනයයි

ලෝක ක්‍ෂය රෝග දිනය අදයි.

ක්ෂය රෝගය හේතුවෙන් වසරකට මෙරටදී පුද්ගලයින් 500 ත් 600 ත් අතර සංඛ්‍යාවක් මිය යන බව සෞඛ්‍ය වාර්තාවල සඳහන් වෙයි. මෙරට තුළ හදුනා නොගත් ක්‍ෂය රෝගීන් 4,000 ත් 5,000 ත් අතර ප්‍රමාණයක් සමාජයේ සිටින බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ වාර්තාවල පෙන්වා දෙයි. සෞඛ්‍ය වාර්තාවලට අනුව දරුවන් ක්‍ෂය රෝගයට ගොදුරුවීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවක් පවතියි.

පපුවේ වේදනාව සහ රාත්‍රි කාලයේ දහඩිය දැමීම ක්‍ෂය රෝග ලක්‍ෂණ වෙයි. ලෝකයේ වාර්ෂිකව වාර්තාවන ක්‍ෂය රොගීන් සංඛ්‍යාව ලක්‍ෂ 90 ක් පමණ වේ. 2019 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වු ක්‍ෂය රෝගීන් සංඛ්‍යාව 8 434කි. 

අඛණ්ඩව මාස 6 ක් ප්‍රතිකාර ගැනීමෙන් රෝගය නිට්ටාවට සුව කළහැකිය.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment