ජාත්‍යන්තර සහ පෞද්ගලික කතෝලික පාසල් ඇරඹෙන දිනය ප්‍රකාශ කරයි

අප්‍රේල් 05 (සඳුදා) කොළඹ රදගුරු පදවියේ සියලුම කතෝලික පෞද්ගලික සහ ජාත්‍යන්තර පාසල් වල 05,11 සහ 13 ශ්‍රේණි හැර අනෙකුත් පන්ති නැවත විවෘත කෙරෙන බව දැනුම්දෙයි. කතෝලික සභාවේ සාමාන්‍යාධිකාරී ගැමුණු ඩයස් පියතුමා පැවසීය. කතෝලික සභාවේ සාමාන්‍යාධිකාරී ගැමුණු ඩයස් පියතුමා පැවසුවේ දැනට ආරම්භකර ඇති 5, 11, 13 ශ්‍රේණි වෙනසකින් තොරව පැවැත්වෙන බවයි.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත් පතිනි.

#dawasenews #news #srilanka #catholic #school

Related posts

Leave a Comment