අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය සමඟ වැල්ලම්පිටියේදි පුද්ගලයක්කු අත්අඩංගුවට

පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශය විසින් අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 29ක් සහ රුපියල් අට ලක්ෂ 80,000ක මුදලක් සමඟ වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශයේදි සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

#dawasenews #news #srilanka

Related posts

Leave a Comment