වන විනාශයට ජාතික ගොවි සංවිධාන බල මණ්ඩලයෙන් පිළිතුරු…

ජාතික ගොවි සංවිධාන බල මණ්ඩල සභාපති S.M.G සමරකෝන් මහතා විසින් මෙසේ අදහස් දක්වන ලදී ” මාධයෙන් මෙසේ වන විනාශයක් සිදුවෙනවා යැයි පවසන පුවත් දැකීමට ලැබීම කනගාටුවක් ,අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් බල මණ්ඩලයේ සභහපති වශයෙන් මම වග්කීමෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා අපේ දිස්ත්‍රික්කය තුල කිසිදු වන විනාශයක් සිදුවෙලා නෑ . අපි ජනාධිපතිතුමා හම්බවෙලා ඉල්ලීමක් කල අපේ හේන් ගොවිතැන , අපේ පරණ වාගාව නැවත කරගෙන යන්න අපිට ඉඩ ලබා දෙන්න කියල . මෙහිදී ගොවීන්ට වගාකරන්න ලැබුන ඉඩ නැති කරන්න, මේ අවස්ථාව විනාශකරන්න යම් කඩාකප්පල්කාරී පිරිසක් විසින් මේ බොරු ප්‍රචාර රැගෙන යන්නේ. අනුරාධපුර දීස්ත්රික්කය තුල අඩුම තරමේ අක්කරයක්වත් කිසිදු තැනක වන විනාශයක් වෙලා නෑ . එක මම වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා එමෙන්ම අපිට අපේ පරණ වගාව ලබාදුන්නට , අපේ පරණ හේන් ගොවිතැන අපිට කරගෙන යැමට ඉඩ සලසා දුන්නට, අපේ ඉල්ලීම් වලට ඇහුම්කන් දුන්නට අපි ජාතික ගොවි සංවිධාන බල මණ්ඩලය වශයෙන් අතිගරු ජාධිපතිතුමාට සහ ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාට අපි ස්තුතී වෙනවා. “
තවදුරටත් ගොවි සංවිධාන බල මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් ප්‍රාකශකර සිටියේ “වන විනාශයක් ගැන ගෙනයන ප්‍රචාර අමුලික බොරැ.රජයට මඩ ගහන්න රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සල්ලි අරං විපක්ෂය ජනතාව නොමග යවනවා .ශ්‍රි ලංකා ජාතික ගොවි සංවිධාන බල මණ්ඩලයේ දිවයිනපුරා ගොවි සංගම් නියොජිතයන් කොළඹට රැස්ව මඩ ප්‍රචාර ගෙනියන පිරිසට පිළිතුරු දේයි. එන්ජිඔි සල්ලිවලට රට පවා දෙන්න ඒපා..ගොවියෝ රවටිටන්න එන්ජිඔි කාරයන්ට බැ. අපි ගමිවල ඉන්නේ . ඔය කියන වන විනාශය කොහේද වෙන්නේ . ගොවි නියොජිතයෝ ප්‍රශ්න කරයි.වන විනාශය වෙන එක තැනක් දිස්ත්‍රික් 25 පෙන්නන්න.පිටරටවල පොටො දාලා ලංකාවෙි වගේ පෙන්නනවා..වන විනාශය තනිකර මඩක්.බොරැවක්. ජනතාව නොමග යැවිමක්. රැවටෙන්න එපා..අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා .ජනාධිපතිතුමා ,රජය,හා ගොවියෝ අතර ගැටුමක් හදලා රජය පෙරලන්න හදනවා ” මෙලෙස දිවයිනපුරා ගොවි සංගමි එකට එක්ව මාධ්‍යට කරැණු දක්වනු ලදී .

Related posts

Leave a Comment