අප්‍රේල් මාසයේ උපෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

ඊයේ (24) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අප්‍රේල් මාසය අවසානයේදී මෙවර අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා පැවසීය. අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ පසුගිය මාර්තු 10 දා අවසන් වු 2020 අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ජුනි මාසයේ නිකුත් කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බවත් ජුලි මාසය වනවිට උසස් පෙළ පන්ති ආරම්භ කිරිමට තිරණය කර ඇති බවයි.

#dawasenews #news #srilanka

Related posts

Leave a Comment