පෞද්ගලික සහ ජාත්‍යන්තර කතෝලික පාසල් ඇරඹෙන දිනය දැනුම්දෙයි

කොළඹ රදගුරු පදවියේ සියලුම කතෝලික පෞද්ගලික සහ ජාත්‍යන්තර පාසල් වල 05,11 සහ 13 ශ්‍රේණි හැර අනෙකුත් පන්ති අප්‍රේල් 05 (සඳුදා) නැවත විවෘත කෙරෙන බව දැනුම්දෙයි.

ඒ අනුව, දැනට ආරම්භකර ඇති 5, 11, 13 ශ්‍රේණි වෙනසකින් තොරව පැවැත්වෙන බව කතෝලික සභාවේ සාමාන්‍යාධිකාරී ගැමුණු ඩයස් පියතුමා පැවසීය.

Related posts

Leave a Comment