සරත් ෆොන්සේකා ගෙන් මුරලි රුපියල් බිලිනයක් ඉල්ලයි

හිටපු යුද හමුදාපති සරත් ෆොන්සේකා මහතා දේශපාලන රැළියකදී හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මුත්තයියා මුරලිදරන් වන තමා පිළිබඳව අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කිරීමෙන් තම කීර්තිනාමයට හානි සිදු වු බවත් ඒ සඳහා රුපියල් බිලියනක වන්දියක් ඉල්ලමින් එන්තරවාසියක් යොමුකර තිබේ. වැලිකන්දෙන් අක්කර 2000ක් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලයේ ලබාදී ඇති බවත් අලිමංකඩවල් තුනක් වසාගෙන වැටක් ගසාගෙන ඇති බවත් එම රැළියේදී ෆොන්සේකා මහතා සඳහන් කර ඇත.

Related posts

Leave a Comment