අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් වන සහල් මිල මෙන්න ….

එලබෙන අලුත් අවුරැද්ද වෙනුවෙන් සියලු සුපිරි වෙළදසැල් ,සතොස, සමුපකාර වෙළදසැල්වලට අප්‍රෙල් පළමුවනදා සිට රජයේ මිලට සහල් ලබාදිමට පියවරගෙන තිබෙිනවා .ඒ අනුව නාඩු රැපියල් 97ට,සුදු හා රතු කැකුලු රැපියල් 95ට අලවි කිරිමට පියවර ගෙන තිබෙනවා..සතොස සභාපති,සමුපකාර කොමසාරිස් ,හා සියලු සුපිරි වෙළදසැල්වල ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් අද කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා හමුවුනා .එහිදි අදාල මිල ගනන් යටතේ වි අලෙවිමණ්ඩලය හරහා ලබාදෙන සහල් අලෙවිකිරිමට ඔවුන් එකගවුනා ..මාස තුනකට අවශ්‍ය සහල් මෙම ආයතනවල ප්‍රදේශිය වෙළදසැල් 4000 ක ජාලය හරහා දිවයිනපුරා මිලට ගැනිමට ලබන පළමු වනදා සිට අවස්තාව හිමිවනවා…

Related posts

Leave a Comment