ව්‍යාජ පැමිණිලි කළ පුද්ගලකු අත්අඩංගුවට

කිසියම් පිරිසක් විසින් බැංකුගත කිරීමට තමන් රැගෙන ආ රුපියල් ලක්‍ෂ 23 ක මුදලක් හා චෙක් පතක් කොල්ලකා පලා ගිය බවට අසත්‍ය පැමිණිල්ලක් කළ පුද්ගලයකු පොලීසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. හෙයියන්තුඩුව ප්‍රදේශයේ සමාගමක විධායක නිලධාරියෙක් මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. විමර්ශනවලදී හෙලිවී ඇත්තේ සැකකරු සිය මුදල් සහිත බෑගය පැහැර ගැනීමට පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු මුදල් දී යොදවා ඇති බවයි.

Related posts

Leave a Comment