වාචික ප්‍රශ්න ඇසීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට විශේෂ අවස්ථාවක්

ලබන අප්‍රේල් මාසයේ 05 වනදා සිට 09 වනදා දක්වා දින 05ක් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 25 වන දින රැස් වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කර තිබේ.

එම තීරණයට අනුව අප්‍රේල් 05 වැනි සඳුදා විශේෂ දිනයක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුව රැස්වේ.

එදින පෙරවරු 10.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා කාලය සම්පූර්ණයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාචික ප්‍රශ්න සඳහා අවස්ථාව ලබාදීමට තීරණය කළ බවත් පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා පැවසීය.

එදින වාචික ප්‍රශ්න 50ක් විමසීමට මන්ත්‍රීවරුන්ට අවස්ථාව සලසා දෙන බව සභානායක, දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (26) පැවසීය.

Related posts

Leave a Comment