අවුරුදු උත්සව සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණය එලැඹෙන සතියේ

අවුරුදු උත්සව පැවැත්විම සම්බන්ධයෙන් එළෙඹන සතියේ අවසන් තීරණයක් ගන්නා බව කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය අලුත් අවුරුදු උත්සව පැවැත්විම සඳහා වන නිර්ණායක සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා වෙත යොමුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම නිර්ණායක තාක්ෂණික කමිටුව වෙත යොමු කර අවසන් තීරණය ගැනීමට නියමිතයි.

මේ අතර එළඹෙන අලුත් අවුරුදු උත්සව සමයේදී සංචරණයක් හැකි තරම් සීමා කිරීමට ජනතාව වගබලාගත යුතු බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එමෙන්ම අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් රට තුළ උපක්‍රමික සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක කිරීම වැදගත් බවයි එම සංගමයේ මධ්‍යම කාරක සභික වෛද්‍ය සමන්ත ආනන්ද පවසන්නේ.

Related posts

Leave a Comment