මෙටි‍්‍රක් ටොන් ලක්ෂ 2ක සංචිතය සකස් කළ පසු සහල් මිල තීරණය කරන්න මෝල් හිමියන්ට බැහැ – ඇමැති මහින්දානන්ද කියයි

සහල් මෙටි‍්‍රක් ටොන් ලක්ෂ 2ක සංචිතය සකස් කළ පසු රටේ සහල් මිල තීරණය කිරීමට මෝල් හිමියන්ට නොහැකි බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලූත්ගමගේ මහතා පවසයි.

මහනුවර ප‍්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ මෙම කන්නයේදී සහල් මෙටි‍්‍රක් ටොන් ලක්ෂ 6ක අතිරික්තයක් පළමු වරට පවතින බවය.

‘‘එක එක්කෙනා මාධ්‍යයට ඇවිත් කියනවා හාල් නෑ, හිඟයක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි මේක තමයි ඉතිහාසයේ දැවැන්තම අස්වැන්න. අපි 2021 වසරේ හාල් මෙටි‍්‍රක් ටොන් මිලියන 3ක්, වී මෙටි‍්‍රක් ටොන් මිලියන 5ක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඇයි අපිට බැරි හාල් සාධාරණ මිලට පාරිභෝගිකයාට දෙන්න? දැන් අපි ළඟ තියෙනවා වී මෙටි‍්‍රක් ටොන් 50,000ක්. මගේ ඉලක්කය ලක්ෂ 2ක සංචිතයක්. අපි ලක්ෂ 2ක සංචිතය හැදුවට පස්සේ ඔය මෝල්කාර එක මහත්තයෙකුට නටන්න හම්බවෙන්නේ නෑ. රටේ හාල් මිල තීන්දු කරන්නේ අපි.

Related posts

Leave a Comment