කන්ටේනර් නෞකාව මුදාගැනීමේ මෙහෙයුම සාර්ථකයි

සුවස් ඇළ අවහිර කරමින් සිරවී තිබු කන්ටේනර් නෞකාව ඉන් මුදවාගෙන ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත. අයහපත් කාළගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් මීට සතියකට පෙර එවර්ග්‍රීන් සමාගමට අදාළ නෞකාව සුවස් ඇළ මාර්ගයේ සිර විය ඒ සමඟම සුවස් ඇළ හරහා නෞකා වලට භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා අවහිර විය. විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන ආකාරයට තවත් දින කිහිපයක් ඇතුළත සුවස් ඇළ ආශ්‍රිත නාවික ගමනාගමනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හැකි වේ.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment