පාරම්පරික පොල්තෙල් නිපැයුම්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

පිළිකා කාරක සංඝටක ඇති බවට තහවුරුව ඇති ආනයනික පොල්තෙල් ප්‍රතිඅපනයනය නොකොට මෙරට තුළදීම විනාශ කරන්නැයි මෙරට පාරම්පරික පොල්තෙල් නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමයේ කැඳවුම්කරු බුද්ධික ද සිල්වා මහතා රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.
රට තුළදී අත්අඩංගුවට ගනු ලබන කහ, සිගරට්, මත්ද්‍රව්‍යය වැනි දේවල් විනාශ කරන්නේ නම් මතබේධයට තුඩු දුන් පොල්තෙල් විනාශ නොකරන්නේ ඇයිද යන්න ගැටළුවක් බවද ඔහු කියයි.

Related posts

Leave a Comment