වසා දමා තිබූ මස්කෙළිය හිංදු කොවිල යළි විවෘත වේ

මස්කෙළිය ශ්‍රි සම්මුගනාදන් හිංදු කොවිල කොවිඩ් හේතුවෙන් පසුගිය සමයේ තාවකාලිකව වසා දැමුනමුත් එය නැවත විවෘත කිරිමට උපදෙස් ලබා දුන් බව මස්කෙළිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි. එම හිංදු කොවිලේ පුජකවරයා කොවිඩ් ආසාදිතයකු බවට අනාවරණය විමත් සමග එම කොවිල තාවකාලිකව වසා දැමිමට උපදෙස් දුන් බව මේ පිලිබදව වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ ය. එම නිලධාරියා තවදුරටත් පවසන ලද්දේ එම කොවිල් භුමිය විෂබීජහරනයට ලක් කර වෙනත් පුජකවරයකු යොදවා පුදපුජා පැවැත්විමට උපදෙස් දුන් බවත් ඒ අනුව එම කොවිලේ කටයුතු නිසි ලෙස පවත්වාගෙන යාමට මේ වන විට එහි පාලක සභාව මගින් පියවර ගෙන ඇති බවත් ය.

Related posts

Leave a Comment