බස්නාහිර පළාතේ විශේෂ මෙහෙයුමකින් 1120 ක් අත්අඩංගුවට

ඊයේ (28) පෙ.ව 7 සිට පස්වරු 5 දක්වා කාලය තුළ බස්නාහිර පලතේ ක්‍රියාත්මක කළ විශේෂ මෙහෙයුමකින් වරෙන්තුකරුවන් 418 ඇතුළු සැකකරුවන් 1120ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

Related posts

Leave a Comment