ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිශක්තිකරණ සේවාවන් ශක්තිමත් කිරීමට ජපානයෙන් ප්‍රදානයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ශීතාගාරදාම පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් ප්‍රතිශක්තිකරණ සේවාවන් සැපයීම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ජපාන රජය විසින් යුනිසෙෆ් සංවිධානය හරහා ඩොලර් මිලියන 03කට ආසන්න මුදලක් සම්පාදනය කර ඇත.

මෙම වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් කොවිඩ්-19 වසංගතය මර්දනය කිරීමේ සේවාවන් ද ශක්තිමත්වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව මේවනවිට කොවිඩ්-19 වසංගතයෙන් වැඩි අවදානමකට ලක්ව ඇති ප්‍රදේශවල වෙසෙන වයස අවුරුදු 60න් ඉහළ වැඩිහිටි ජනගහනය ඇතුළු ප්‍රමුඛතාකරණය කරන ලද කණ්ඩායම්වලට වසංගතයට එරෙහි එන්නත්කරණය හඳුන්වා දෙමින් සිටී.

“කොවිඩ්-19 වසංගතයට එරෙහිව අපකරන ඒකාබද්ධ සටනේ දී යුනිසෙෆ් සංවිධානය හරහා ශ්‍රීලංකාවට හදිසි ප්‍රදාන සහාය සම්පාදනය කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන මිතුරෙකු වන අපට විශාල ගෞරවයක්. ශීතාගාරදාම උපකරණ සහ අදාළ තාක්ෂණික සහාය ප්‍රසම්පාදනය කිරීම නිසා රටපුරාසෑම තැනක ම එන්නත්කරණය වෙත සාධාරණ ප්‍රවේශයක් පවත්නා බව සහ එන්නත්කරණ කටයුතු කඩිනමින් සිදුවන බව සහතික වනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරනවා,“ ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති සුගියාමා අකිරා මහතා පැවසීය.

ජපානයෙන් ලැබුණු මෙම නව, කාලීන දායකත්වය පහසුවෙන් ඇතුළු වියහැකි විශාල ශීතකාමර, අයිස් ආස්තරණය සහිත ශීතකරණ හා එන්නත් ප්‍රවාහන ආම්පන්න ඇතුළු ශීතගාරදාම උපකරණ ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සඳහා යොදා ගැනෙනු ඇත. මීට අමතරව මෙම ප්‍රදානය සියලූ දිස්ත්‍රික්කවල ශීතාගාරදාම උපකරණ ක්‍රියාකරවීම හා නඩත්තු කිරීම, සාර්ථක එන්නත් කළමනාකරණය සහ උෂ්ණත්ව නිරීක්ෂණ පද්ධති පුළුල් කිරීම යන කටයුතු සඳහාද සහායවනු ඇත.

“කොවිඩ්-19 එන්නත්කරණ සේවාවන් සම්පාදනය කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමග එක්ව අප දරන ඒකාබද්ධ පරිශ්‍රමයන්හි දී ජපාන රජයෙන් ලැබෙන මෙවැනි දායකත්වයන් තීරණාත්මක ලෙස වැදගත් වෙනවා“ යැයි යුනිසෙෆ් ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත එමා බ්‍රිග් හැම් මහත්මිය පැවසුවා ය.
උපුටා ගැනීම – දිනමිණ පුවත්පත

Related posts

Leave a Comment