ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සේවකයන්ට සුභ ආරංචියක්

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ වාර්ෂිකව වැඩිවන වැටුප් වැඩි කිරීම 25% කින් වැඩි කිරීමට වරාය හා නාවික අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා උපදෙස් ලබා දෙයි. ඒ අනුව හිඟ වැටුප් ද සහිතව ගෙවීම් 2021 ජනවාරි මස සිට ගෙවීම සිදු කෙරේ. මෙම අවස්ථාවට වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා,වරාය අධිකාරියේ සභාපති,උප සභාපති ඇතුළු නිළධාරීන්, වරාය වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් එක්ව සිටියහ. අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දුන්නේ විවිධ අවස්ථාවන් වල පාලන අධිකාරිය විසින් අත්තනෝමතිකව සිදු කල වැටුප් වැඩිවීම් හරහා සිදුව ඇති සේවක වැටුප් විෂමතාවද ඉවත් කිරීමට ඉදිරියේදී ක්‍රියා කරන්න ලෙසයි. වරාය අධිකාරියේ වෘත්තීය සමිති ඉල්ලීම් අසා ඒවා සලකා බලමින් මෙම තීරණ වලට එලඹ ඇත. 

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත් පතිනි.

Related posts

Leave a Comment