ජල මණ්ඩල 25% වැටුප් වැඩි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය නැතැයි කීම බොරු – ඇමැති වාසු කියයි

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල සේවකයන්ගේ වැටුප් සියයට 25කින් ඉහළ නැංවීමේ කටයුත්ත කැබිනට් මණ්ඩලය මගින් අත්හිටුවා ඇතැයි පැතිර යන ආරංචි මාර්ග සාවද්‍ය බව ජල සම්පාදන ඇමැති වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ඊයේ (31 වැනිදා) සඳහන් කළේය.

ජල සම්පාදන සේවකයන්ගේ වැටුප් ඉහළ නැංවීම නතර කර නැති බවත් කී හෙතෙම ඊට අදාළ කැබිනට් පත‍්‍රිකාව තමා විසින් පසුගිය අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් කීවේය.

එම අමාත්‍ය මණ්ඩල පත‍්‍රිකාව, ඉදිරි නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත යොමු කර ඇති බවත් එසේ නොමැතිව 25%කින් වැටුප් වර්ධන යෝජනාවට ‘අනුමැතිය නැත’ යන ප‍්‍රකාශය වැරදි සහගත බවත් ඇමැති වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය.

තමන් නිර්දේශ කරන ලද මෙම වැටුප් වර්ධකය ජල සම්පාදන මණ්ඩලය විසින් දැනටමත් අනුමත කර ඇති බවද, එය කැබිනට් මණ්ඩලයට ද දන්වන ලද බව ද හෙතෙම වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් පැවසීය.

Related posts

Leave a Comment