මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සමාජ හා පාසල් වෙත ක්‍රීඩා භාණ්ඩ බෙදා දීමක්

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් සංගමය මගින් තෝරාගත් ක්‍රීඩා සමාජ  07ක් සහ හා පාසල් 10ක් වෙත ක්‍රිකට් උපකරණ කට්ටල බෙදාදීම තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්‍ ඊයේ  (01) මඩකලපුව හොටෙල් ඊස්ට් ලැගූන්හි දී  සිදුවිය.

ක්‍රිකට් භාණ්ඩ කට්ටල ලබාදුන් ක්‍රීඩා සමාජ 

01 Disco Sports Club
02 Central Light Sports Club
03 Lucky Sports Club
04 Young Heros Sports Club
05 Michael Man Sports Club
06 Sivananda Sports Club
07 Young Star Sports Club 

ක්‍රිකට් භාණ්ඩ කට්ටල ලබාදුන් පාසල්  
St/Michales National School
01 Bt/Methodist Central College 
02 Bt/Sivananda National College
03 Bt/Hindu College
04 Bt/Eravur Alihar National College
05 Bt/Kiran Central College
06 Bt/Thuraineelavanai Maha Vidyalam
07 Bt/Eravur Rahumania Maha Vidyalam
08 Bt/Eravur Arafa Maha Vidyalam
09 Bt/Periyakallaru Cental College 

 මෙම අවස්ථාවට රොෂාන් රණසිංහ, එස්.විලයේන්ද්‍රන් යන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සහ, සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්ත්, නසීර් අහමඩ් යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුඵ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ක්‍රකිකට් සංගමයේ නිලධාරින් සහභාගිවිය

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත් පතිනි

Related posts

Leave a Comment