මැටි වලින් ක්‍රීම් වර්ග නිෂ්පාදනය කරනවා – ඇමති ප්‍රසන්න රණවීර කියයි

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය විසින් සිදුකළ පරීක්ෂණයකදී මැටි වලින් ක්‍රීම් වර්ග ඇතුළු ආලේපන සාදාගත හැකි බව වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මහතා පවසයි.

ප්‍රමිතියකින් යුතුව නිෂ්පාදන සිදුකිරීම හරහා ලෝකය ජය ගැනීමට හැකි බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර සඳහන් කරයි.

මෙරටට අවශ්‍ය විදේශ මුදල් ලබා ගෙන ජාතික ආර්ථිකය නගා සිටුවීමට මෙමගින් හැකියාව ලැබෙන බවද ඒ මහතා සඳහන් කළේය .

Related posts

Leave a Comment