සර්වලෝක අධීකරණ රටවල් 25 ක්‌ ශ්‍රී ලංකාව සමග

ශී‍්‍ර ලංකාවේ හමුදා නිලධාරීන් 28 දෙනකුට මානව හිමිකම් කවුන්සිලය එල්ල කර ඇති යුද අපරාධ චෝදනාවලට අදාළ සර්වලෝක අධිකරණ පද්ධතිය කි‍්‍රයාත්මක කිරීම රටවල් 25 ක් විසින් ප‍්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

මේ වනවිට එකඟ වී ඇත්තේ බටහිර රටවල් සහ එම රටවල්වලට සහාය දක්වන රටවල් 22 කි.

මෙම සර්වලෝක අධිකරණ පද්ධතියට ශී‍්‍ර ලංකාව ද අත්සන් තබා නැත.

එම අධිකරණ පද්ධතිය අනුව යුද අපරාධ චෝදනා එල්ල වී ඇති ඕනෑම රටක හමුදා නිලධාරියෙක් එම රටවල්වලට පැමිණියහොත් අත්අඩංගුවට ගත හැකිය.

Related posts

Leave a Comment