භික්ෂූන් වහන්සේලාට රියදුරු බලපත්‍ර?

භික්ෂූන් වහන්සේලාට රියදුරු බලපත්‍ර ලබාදීම සඳහා බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් පියවර ගෙන ඇති බව සඳහන් කරමින් අයදුම්පතක් සමාජජාලාවල වෙත සංසරණය වෙමින් ඇත.

නමුත් බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා සඳහන් කරන්නේ මෙම කටයුත්ත බුද්ධ ශාසනය හා භික්ෂූන් වහන්සේලා අපහාසයට අපකීර්තියට පත් කිරීමේ අරමුණින් සැලසුම් සහගතව සිදු කරන ලද්දක් බවයි.

රියදුරු බලපත‍්‍ර භික්ෂූන්වහන්සේලාට ලබාදීමට අමාත්‍යාංශය මඟින් කිසිදු පියවරක් ගෙන නැතැයි ද එය මෙරට නීතියෙන් තහනම් කර ඇතැයි ද ලේකම්වරයා සඳහන් කළේය.

අදාළ ව්‍යාජ අයුරින් සකස් කර ඇති අයදුම්පත සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් සිදුකර ඇතැයි ද ඔහු තව දුරටත් කියා සිටියේය.

Related posts

Leave a Comment