සමජ මාධ්‍යය ඔස්සේ මඩගසන අය ප්‍රවේසමෙන්

සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ පුද්ගලයින්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතය සහ විවිධ අසත්‍ය සහ පදනම් විරහිත චෝදනා එල්ල කරමින් සිදු කරන පළකිරීම් සඳහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ පනතක් සම්මත කිරීමට සුදානමක් පවතී බවට වාර්තා පලවනවා.

දණ්ඩනීති සංග්‍රහයට මෙම සංශෝධන ඇතුළත් කිරීම සඳහා මේ වනවිටත් කෙටුම්පතක් සකස් කර ඇති බවත්, එය සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙමින් පවතින බවත් අතිරේක ලේකම්වරිය වන යමන්ති පීරිස් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළාය.

යම් තැනැත්තකුගේ පෞද්ගලික ජීවිතය පිළිබඳ චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කරන අවස්ථාවන්ද ඇතුළුව මානව ගරුත්වයට හානි කිරීම දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය යටතේ වරදක් බවට පත් කිරීම මෙම නව නීති සකස් කිරීමේ අරමුණ වෙනවා

Related posts

Leave a Comment