නලින්ගේ සහායට සජිත් CID යයි

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් වූ පරීක්ෂණ වලට අදාල කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර මහතාට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද (05) දින කැඳවීමක් සිදුකර තිබිණි.

මන්ත්‍රීවරයා සමග විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ගියේය.

පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ අයවලු‍න්ට දැඩි දඬුවම් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂාවෙන් ජනතාව වත්මන් ආණ්ඩුවට දැවැන්ත ජනවරමක් ලබා දුන් බවත් නමුත් ඒ ජනවරම අද වන විට ආණ්ඩුව අවභාවිතා කරමින් සිටින බවද එහිදී විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මාධ්‍යය වෙත පැවසීය

Related posts

Leave a Comment