පාස්කු ප්‍රහාරයට ප්‍රබල දේශපාලඥයෙක් අත්අඩංගුවට?

පාස්කු ප්‍රහාරය මුල්කරගෙන ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත ප්‍රබල දේශපාලඥයකු අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සූදානමක් පවතින බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

මේ වනවිට සිදු කෙරී ඇති පරීක්ෂණ මුල්කරගෙන මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුවනු ඇති බව දැනගන්නට ඇත. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමග ප්‍රහාරයේ කරුණු රැසක් අනාවරණය වීම සිදුවනු ඇති බවද දැනගන්නට තිබේ.

Related posts

Leave a Comment