මිරිස් , පැෂන් හා බී ලුනු වගාවට රජයේ අධික සහන

මෙරට ජාතික වියළි මිරිස් අවශ්‍යතාව මෙට්‍රික් ටොන් 60000 ක්. 100% වියළි මිරිස් ආනයනය කරනු ලබනවා.මේ වසරේ හෙක්ටයාර 5000 ක මිරිස් වගා කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.මේ සඳහා වූ බීජ මිරිස් ඇට අවශ්‍යතාව කිලෝග්‍රෑම් 2500 ක්.මෙම බීජ මෙරට තුළම නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල ,ගොවිජනතාවට දිය යුතු ආධාර, උපකරණ ඇතුළු සියලු සහාය මේ වන විටත් ලබාදෙමින් තිඛෙනවා.මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ දඹුල්ල දිගම්පතන ප්‍රදේශයේ වර්ග අඩි 2000 ක ටනල් 20 ක්, නාවලපිටිය අලුත්ගම බීජ ගම්මානය තුළ වර්ග අඩි 1500 ක ටනල් 40 ක් තුළ බීජ මිරිස් නිෂ්පාදනයට පියවර ගෙන තිබේ.

නාවලපිටියේ අලුත්ගම බීජ ගම්මානය තුළ මේ වනවිටත් බිජ මිරිස් නිෂ්පාදන කටයුතු සිදුවෙමින් පවතිනවා.මේ වසරට අවශ්‍ය සියලු බීජ මිරිස් නිෂ්පාදනයට මේ වනවිට පියවරගෙන අවසන්.මේ වසර තුළ වියළි මිරිස් ජාතික අවශ්‍යතාවෙන් 35% ක් නිෂ්පාදනයටත්, වසර තුනක් තුළ වියළි මිරිස් ජාතික අවශ්‍යතාව 100% මෙරට තුළින්ම නිෂ්පාදනයටත් ඉලක්කගත වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මකයි මේ සදහා තෝරාගත් ප්‍රදේශ දෙකක් වන නාවලපිටිය අලුත්ගම බීජ ගම්මානය හා දඹුල්ල දිගම්පතන ප්‍රදේශයේ බීජ ගම්මානයක් ස්ථාපිත කොට බීජ නිෂ්පාදනයට මෙලෙස පියවර ගෙන ඇත

ගලේවෙල ප්‍රදේශයේ අක්කර 100 ක ගොවීන් 50 කගේ දායකත්වයෙන් මෙම පැෂන් වගා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ එක් ගොවියෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 7ක අධාර, අවශ්‍ය පැළ, බිංදු ජල පද්ධති ,බිම සකස් කර දීම ,තාක්ෂණික උපදෙස් ,සියල්ල රජය සපයනවා.කෘෂිකර්ම නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය (ASMP) මේ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන හා මෙහෙයවීම සිදු කරන්නේ.අක්කර භාගයක වගාවකින් සතියකට රුපියල් 80,000 -100000 ක ආදායමක් ලැබෙන බව මෙම වගාවේ නිරත ගොවීන් ප්‍රකාශ කළා.දේශීය වෙළඳපොළ තුළත් ,අපනයන වෙළඳපොළ තුළත් පැෂන් සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතිනවා.මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වැල්ලවාය ප්‍රදේශයේ ද අක්කර 200 ක පැෂන් වගාවක් මේ ආකාරයෙන්ම සිදු කරනවා.

2021 වර්ෂයේ බී ලුනූ හෙක්ටයාර් 5000ක් වගා කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර අවසන්. ඒ සඳහා වූ බීජ ලූනු අවශ්‍යතාවය කිලෝ ග්‍රෑම් 25,000. ඒ සඳහා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ කිඹිස්ස ගොවිජන බල ප්‍රදේශයේ දිගම්පතන ප්‍රදේශයේ, විශේෂ බිජ ලූනු ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරිමට මේ වනවිට පියවර ගෙන තිබෙනවා. තෝරාගත් පවුල් 50ක් වෙනුවෙන් අංගසම්පූර්ණ නවීන තාක්ෂණයෙන් සමන්විත ගබඩාව බැගින් මෙම පවුල් 50ට ම ලබා දෙනවා. එක් පවුලක් වෙනුවෙන් රු ලක්ෂ 25ක ආධාර හා උපකරණ රජය මඟින් ලබා දෙනවා. බීජ වගාව සඳහා අවශ්‍ය ටනල්. විසිරුම් ජල පද්ධති ආදිය ද මෙම පවුල් 50 ගොවීන්ට ලබා දෙනවා. බීජ බී ලූනූ කිලෝ 10කින් බී ලුනූ ඇට කිලෝ 01ක් නිෂ්පාදනය කළ හැකියි. ලබා දෙන ගබඩාවක කිලෝ 3000ක් ගබඩා කළ හැකි අතර, ඉන් 30%ක නාස්තියක් සිදු වුවත්, බීජ ලූනූ කිලෝ 2500ක් එක් ගොවියෙකුට ඉතිරි වෙනවා. ඒ අනුව එක් ගොවියෙකුට බීජ බී ලූනූ ඇට කිලෝ 250ක් පහසුවෙන් මේ සියලු දේ අතහැර නිෂ්පාදනය කළ හැකි වෙනවා. ඒ අනුව මෙම පවුල් 50ට අදාළ පහසුකම් ලබා දීමෙන්, අප මේ වසරේ අපේක්ෂා කරන හෙක්ටයාර 5000 වගා කිරීමට අවශ්‍ය බී ලූනූ බීජ දිගම්පතන ප්‍රදේශයේ නිෂ්පාදනය කිරීමට සියලු පියවර ගෙන ඇත

Related posts

Leave a Comment