මතු පරපුරේ හුස්ම රැකගන්න, වන විනාශයට එරෙහිව හඬ නගන්න – එජාපය අදත් පාරට බසී

රටේ සිදු කරන වන විනාශයට එරෙහිව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය විසින් අද (06) තුන්මුල්ල මංසන්දියේදී දැවැන්ත විරෝධතාවයක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

පෙරවරු 9.30 ට ආරම්භ කරන දැවැන්ත විරෝධතාව ‘‘මතු පරපුරේ හුස්ම රැකගන්න, වන විනාශයට එරෙහිව හඬ නගන්න’’ යන තේමාව යටතේ පැවැත්වෙන අතර මෙයට එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ නායකයන් රැසක් එක්වීමට නියමිතය.

Related posts

Leave a Comment