විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය කෝටි 1.35ක් වියදම් කරලා

ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඊයේ (05) පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කලේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය යටතේ කම්කරු සුබසාධන අංශ පවත්වා ගෙන යන රටවල් 14හි කොවිඩ් – 19 වසංගතය හේතුවෙන් විපතට පත් ශ්‍රමිකයන්ගේ සුභසාධනය සඳහා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මේ වන විට රුපියල් මිලියන 13.5කට ආසන්න මුදලක් වියදම් කර ඇති බවයි. කොවිඩ් වසංගතයත් සමඟ විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලබාදිය හැකි සියලු පහසුකම් ලබාදී ඇති බවත් 53,000ක ශ්‍රමිකයන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට රජය කටයුතු කර ඇති බවත් ඇමැතිවරයා පැවසුවේය. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජේ.සී. අලවතුවල මහතා ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඇමැතිවරයා මේ බව පැවසුවේය. තවත් විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින් හෝටල් කාමර 600ක් වෙන් කර ඇති බවත් ඉදිරි සතිය තුළ ශ්‍රමිකයන් 600 දෙනකු ගෙන්වීම සිදු කරන බවත් ඇමැතිවරයා කියා සිටියේය. විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ට මේ දිනවල සිදු කරන ගෙවීම් වැඩි නිසා ඇතැම් පිරිස් මෙරටට පැමිණීමට අකමැත්තක් දක්වන්නේ යැයි ද, රැකියාවේ කොන්ත්‍රාත් කාලය අවසන් අය ගෙන්විය යුත්තේ අදාළ ආයතනය මිස රජයෙන් ටිකට් ලබාදී ගෙන්වීම කළ නොහැකි යැයි ද ඇමැතිවරයා කීය. දේශපාලන පත්වීම් ලබාදී ඇතැම් ශ්‍රමිකයන් අරාබිය යනාදී රටවලට යවා ඇති අතර ඔවුන්ට අරාබි භාෂාවවත්, ඉංග්‍රීසි භාෂාවවත් නිවැරදිව හැසිරවීමට නොහැකි නිසා ඒ රටවලදී ඔවුන් අපහසුතාවට පත්ව ඇති බවත් විදෙස් රටවලට පත්වීම් ලබාදීමේදී මින් ඉදිරියට විධිමත් පරීක්ෂණයකින් යවනවා මිස දේශපාලන පත්වීම් ලබාදීම සිදු නොකරන බවත් ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත් පතිනි.

Related posts

Leave a Comment