හෙට ”Floating Market” යළි ජනතා අයිතියට

හෙට (07) දින කිසිඳු නඩත්තුවක් නොමැතිව අතහැර දමා තිබුණු පිටකොටුව පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය (Floating Market) පූර්ණ පිළිසකර කිරීමෙන් පසු යළි ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට නියමිතය. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ හා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් සහ මඟපෙන්වීම අනුව, පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය අලුත්වැඩියා සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කර යළි ජනතා අයිතියට පත් කෙරෙයි. පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය සහ අවට ප්‍රදේශය යළි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කටයුතු සඳහා රජය වැය කරන ලද මුදල රුපියල් මිලියන 35 කි. වර්තමාන ජනාධිපති එවකට ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව ඉදිකෙරුණු කොටුව පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය විවෘත කළේ 2014 වර්ෂයේ අගෝස්තු 25 වනදාය. පසුගිය රජය කලෙයේදී අතහැර දැමූ පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණයේ තිබූ 103 ක් වූ වෙළඳසැල් ප්‍රමාණයෙන් 80% ක් වූ වෙළඳසැල් ප්‍රමාණයක් එම රජය කාලයේ වැසීයාමට ලක්ව තිබිණ.

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ ශ්‍රම දායකත්වයෙන් රුපියල් මිලියන 312 ක් වැය කරමින් ඉදිකළ පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය සඳහා වියදම් වූ මුදලින් 50% ක මුදල වසර 05 කින් ලබා ගැනීමට සකස් කළ වැඩ පිළිවෙළට මේ තත්වය මත බාධා පැමිණුනි.

ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුවලට අදාළව නව ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමේ දී කුඩා උද්‍යානයක් ඉදිකිරීම, ජලය පිරිසිදු කිරීම සඳහා ජල උපාංග පද්ධතියක් සවි කිරීම, පදිකයින් සඳහා පාලමක් ඉදිකිරීම, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත සහ පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය පදික මාරුවක් මඟින් සම්බන්ධ කිරීම යන කාරණා ද ඇතුළත් වන පරිදි මෙම සංවර්ධන කටයුතු තවදුරටත් දියත් කිරීමට නියමිතව තිබේ. පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය විවෘත කිරීමෙන් පසු නිරන්තරව අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදුකිරීම, ව්‍යාපාර හා ප්‍රවර්ධන කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා සහ ජනතාවට විවිධ වැඩසටහන් වසර පුරා පැවැත්වීම සඳහා ක්‍රමවේද සැකසීම ඇතුළු කාරණා ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරනය කර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment