කාබනික පොහොර නොමිලේ ලබාදිමට රුපියල් බිලියනයක මුදලක්

පොහාර නිෂ්පාදන හා සැපයුම් රසායිනික පොහොර හා කෘමිනාශකභාවිත නියාමන රාජ්‍ය ඇමති නිතිඥ මොහාන් පි.ද සිල්වා මහතා සදහන් කලේ ප්‍රමිතියෙන් හා ගුණාත්මක බවින් යුතු කාබනික පොහොර  නිෂ්පාදනය කොට ගොවින්ට නොමිලේ ලබාදිම සදහා රුපියල් බිලියනයක මුදලක් වෙන්කොට ඇති බවයි. කාබනික පොහාර නිෂ්පාදනය කොට ගොවින්  වෙත  ව්‍යාප්ත කිරිමේ වගකිම කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම වෙත භාර දි ඇති  බවත් ඒ සදහා කැබිනට්  අනුමැතිය හිමිවි ඇති බවද රාජ්‍ය ඇමතිවරයා සදහන් කළේය.

Related posts

Leave a Comment