චීන එන්නත විදපු අයට අහිතකර බලපෑම් නෑ

ඊයේ දිනයේදී චීනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කළ සිනෝෆාම් එන්නත ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින චීන ජාතිකයන්ට ලබාදීම ආරම්භ කෙරිණි. ඒ අනුව ස්ථාන හතරකදී චීන ජාතිකයන් 1600කට මෙම එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාදී තිබේ. මේ පිළිබඳව සිය ට්විටර් ගිණුමෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරන ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කළේ කිසිය අහිතකර බලපෑමක් මේ අතරින් වාර්තා වී නොමැති බවයි. අද දිනයේදී තවත් චීන ජාතිකයන් 1000කට කොවිඩ් එන්නත ලබාදීමට නිමිතව තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවට චීනයෙන් කොවිඩ් එන්නත් ලක්ෂ 6ක් ලැබුණ අතර ඒ අතරින් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින චීන ජාතිකයන්ට එන්නත් ලබාදීම සඳහ වැයවන්නේ සමස්ත එන්නත් තොගයෙන් සියයට 0.87කි. රාජ්‍ය අමාත්‍ය, මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන, ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති චී ෂෙන්හොන් මහතා ඇතුළු පිරිසක් එන්නත් ලබාදීමේ අවස්ථාව නිරීකෂණය කිරීම සඳහා එක්වූහ.

Related posts

Leave a Comment