විදුලි බල පද්ධතියට නව ජල විදුලි බලාගාර දෙකක්

අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ඊයේ  (6) දින තංගල්ලේදී පැවසුවේ, මෙම වර්ෂය තුළදී නව ජල විදුලි බලාගාර දෙකක් ජාතිය සන්තක කරන්න හැකියාව ලැබෙනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බවයි. “උමා ඔය බලාගාරය සහ බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ් බලාගාරය යන ජල විදුලි බලාගාර දෙක ජාතිය සන්තක කරන්න අපිට මෙම වර්ෂය තුළදී පුළුවන්කම ලැබෙයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. 2013දී නොරොච්චෝලේ බලාගාරය ජනතා අයිතියට පත්කළාට පසුව අපේ රටට කිසිදු බලාගාරයක් එකතු වී නැහැ. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 25%කින් විදුලි බිල මිල අඩුකළා. රටට දායාද වෙච්චි අවසාන බලාගාරය එයයි. ඉන් පස්සේ සුළං විදුලි බල උද්‍යානය මහින්ද මහත්තයාම ගිහින් විවෘත කළා. සමාරම්භය 2012දී. පළමු එල්.එන්.ජී බලාගාරය ඉන් පසුව අගමැතිතුමා විදියට එතුමා ගිහින් විවෘත කළා. මේ සියල්ලටම කෘතවේදි හැඟීමක් අපිට තිබෙනවා. 21 වැනි සතවර්ෂයේ තුන්වෙනි දශකයට ඇවිත් අපි හැරී බැලුවාම එක්ලක්ෂ දහඅට දහසක් පවුල් විදුලිය නැතුව ජීවත් වෙනවා. අප්‍රේල් මස 13 වැනිදාට කලින් දැයට ඒළිය ව්‍යාපෘතිය ඇතුළේ ජනාධිපතිතුමා තීරණය කළා දුප්පත්කමේ සාපයෙන් ඉතිහාසය පුරාම පෙළුණු පවුල්වලට ප්‍රමුඛත්වය දීලා 38000ක් පවුල්වලට අපේ ඒ සංස්කෘතික මහා මංගල්‍යයට කලින් විදුලිය ලබා දෙන්නැයි කියලා. පවුල් 9000කට අපි විදුලිය නොමිලයේ ලබා දී අවසන්. ගෙදරවල් වයරින් කරන් ඉන්න සෑම පවුලකටම අප්‍රේල් 13 වැනිදාට පෙර කිසිදු අයකිරීමකින් තොරව විදුලිය ලබා දීමට මණ්ඩලය කටයුතු කරනවා.”

Related posts

Leave a Comment