හම්බන්තොට රක්ෂිතයෙන් අක්කර 5,750ක් හැලිලා

හම්බන්තොට අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතයෙන් අක්කර 5,750ක් හැලිලා ලෙස ඉඩම්-කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය පවසයි. යෝජිත හම්බන්තොට වන අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතයෙන් හෙක්ටයාර 2,300ක් නැත හොත් අක්කර 5,750ක් පමණ ඉවත් කොට එම රක්ෂිතය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ සූදානමක් පවතින බව ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය අනාවරණය කරයි. එලෙස ඉවත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත්තේ සුවිශේෂි වනාන්තර පද්ධතියක් හා ප්‍රධාන ජල පෝෂක වනාන්තර ප්‍රදේශයක් වන අන්දරවැව, උස්ගල කොටස බව පවසන එම ව්‍යාපාරය එකී කොටස රක්ෂිතයෙන් ඉවත් කළහොත් නියං සමයේදී අලි ඇතුන්ට අන්දරවැවට පිවිසීමට ඇති මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර වී යන බවත් පෙන්වා දෙයි. ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයේ පරිසර හා නීති නිලධාරි සජීව චාමිකර මහතා පැවසුවේ මේ වන විට අදාළ වනාන්තර ප්‍රදේශය ඉවත් කර අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියෙන් ලැබෙන මුල්‍යමය ප්‍රතිපාදන යටතේ විදුලි වැටක් ඉදි කිරීමට සූදානම් වන බවයි. මේ යෝජිත රක්ෂිතය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ප්‍රමාද වන්නේ රක්ෂිතය තුළ මහා පරිමාණ අනවසර වගා බිම් පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාරිකයන් විසින් මහවැලි අධිකාරියේ නිලධාරීන්ට සහ අධිකාරියේ විවිධ උත්සව සඳහා මුල්‍යමය දායකත්වය දෙන නිසා යැයි දැන ගන්නට ඇති බවද ඒ මහතා කියයි.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත් පතිනි.

Related posts

Leave a Comment