රංජන්ව බලන්න අපිට ඉඩ දෙන්න (video)

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී නලීන් බණ්ඩාර දැක්වූ අදහස්

“ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට වරප්‍රසාදයක් තියනවා බන්ධනාගාර ආඥා පනත යටතේ උදේ 8:30 සිට සවස 5:30 දක්වා බන්ධනාගාරයේ සිටින පුද්ගලයෙකු බැලීමට යෑමට අයිතියක් තිබෙනවා නමුත් අපිට එම අවස්ථාව අහිමි වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අඟුණකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ සිටින අපේ හිටපු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතාව බලන්න යන්න දෙන්නෙ අපිට බදාදාට විතරයි. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී. මේකට වෙන හේතුවක් තියෙනවා අපි දන්නේ නැති. කතානායක හැටියට කරුණාකරලා ඔබතුමා මැදිහත් වෙලා මේ ප්‍රශ්න විසඳ දෙන්න”

මෙයට අදාල වීඩියෝව

Related posts

Leave a Comment