යාපනයෙන් ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයින් ප්‍රමානය වාර්තාවෙයි

කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ ඊයේ දිනයේ මෙරටින් කොවිඩ් රෝගීන් 343ක් වාර්තා වූ බවයි. එම පුද්ගලයින් අතරින් පුද්ගලයින් 34ක් විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණි දේශිය පුද්ගලයින් වන අතර ඉතිරි පුද්ගලයින් 309 දෙනා දේශියව හදුනාගත් ආසාදිතයින්ය.ඊයේ දිනයේ වැඩිම කොවිඩ් රෝගින් වාර්තා වුයේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙනි.

Related posts

Leave a Comment