ලබන සඳුදා රජයේ සේවකයින්ට විශේෂ නිවාඩුවක්

සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ලබන 12 වැනිදා රාජ්‍ය සේවකයින්ට විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙස රජය ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

Related posts

Leave a Comment