ලිබියාවේ කොවිඩ් එන්නත් කරනයේ ආරම්භය ලිබියානු අගමැතිගෙන්

ලිබියානු අගමැති අබ්දුල් හමීඩ් ඩෙබෙයිහ් එරට ප්‍රථම වරට කොවිඩ්-19 මර්දන එන්නත ලබාගනිමින්, ලිබියාවේ එන්නත්කරණ වැඩසටහන ආරම්භ කර තිබේ. ඊයේ (10දා) ලිබියාවේ දිගු කලක් ප්‍රමාද වූ කොරෝනා එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන එරට නව එක්සත් රජය විසින් දියත් කරන ලදී. කෙසේ වෙතත් තමාට ලැබුණු එන්නත කුමක්දැයි අනාවරණය නොකළද අගමැති අබ්දුල් හමීඩ් ඩෙබෙයිහ් එන්නත ලබාගත් පළමු වැනි පුද්ගලයා බවට පත්විය. කෙසේ වෙතත් තමාට ලැබුණු එන්නත කුමක්දැයි අනාවරණය නොකළද අගමැති අබ්දුල් හමීඩ් ඩෙබෙයිහ් එන්නත ලබාගත් පළමු වැනි පුද්ගලයා බවට පත්විය. ලිබියාවේ කොවිඩ්-19 ආසාදිතයන් 167,732ක් රට තුළ වාර්තා වී ඇති අතර මරණ සංඛ්‍යාව 2,815කි. පසුගිය සතිය තුළ ලිබියාවට කොරෝනා මර්දන එන්නත් මාත්‍රාවන් 160,000ක් ලැබී තිබූ අතර, අගමැතිවරයා සජීව රූපවාහිනී ප්‍රචාරයක් සමග සිය එන්නත ලබාගත්තේය. මෙම සතියේ පැමිණි මාත්‍රාවලින් අවම වශයෙන් 100,000ක් රුසියාවේ ස්පුට්නික්-වී එන්නත විය.

Related posts

Leave a Comment