අපේක්ෂා රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ දිවියෙන් සමුගනියි

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය වසන්ත දිසානායක මහතා අභාවප්‍රාප්ත වි ඇත. මියයන විට ඔහු 58 වියෙහි පසු විය. දේහය පිළිබදව අවසන් කටයුතු පසුව දැනුම් දෙනු ලබන බව සඳහන් වේ.

Related posts

Leave a Comment